4 RTC-logo 300x117

Fördelar med RTC

LÅT RTC FÖRMEDLA DIN MOTOR / SEGELBÅT

RTC har förmedlat båtar under mer än 40 år. Vi har samlat på oss en hel del erfarenhet under dessa år som du nu har glädje av om du låter oss hjälpa till med att förmedla din båt. Vårt bokningskontor ligger vid Bullandö Marina på Värmdö utanför Stockholm, en av ostkustens största och mest välskötta marinor. Båt som är till salu får ej hyras ut genom RTC.

HUR MYCKET KAN JAG TJÄNA?

 

Du har kanske upptäckt att båten ligger oanvänd under en stor del av säsongen. Båten är en stor investering som inte ger dig någon avkastning. Hyr ut din båt de veckor du inte använder den. Din inkomst storlek avgör du själv beroende på hur många veckor du vill hyra ut. Att få 4 - 6 veckor uthyrda är realistiskt för båtar som inte är alltför gamla, udda eller orimligt dyra.

De mest attraktiva veckorna då man har störst chans att få sin båt uthyrd är 28, 29, 30, 31.

 

HUR STOR HYRA FÅR JAG PER VECKA?

Din veckohyra avgör du själv och du får den ograverad från hyresgästen. Hyressumman bör dock vara marknadsanpassad. Ett tips är att gå in på vår hemsida för att se vad likvärdiga båtar kostar. Vi hjälper dig gärna och svarar på dina frågor men det är du som båtägare som i slutändan bestämmer ditt hyrespris. Generellt kan man sägas att prissättningen mycket beror på båtens utrustning, ålder, skick, hemmahamn samt båtens popularitet. De priser du ser på vår hemsida inkluderar vår förmedlingsprovision (20%) samt en adm avgift på 200 SEK.

VILKA HYRESGÄSTER FÅR JAG?

En viktig målsättning för oss på RTC är att kunna förmedla en hyresgäst som är kompetent att hantera din båt på ett sjömansmässigt sätt. Genom att hyreskontraktet tecknas direkt mellan dig och hyresgästen avgör du själv till vem du vill hyra ut. Du kan alltså avvisa, av oss föreslagen hyresgäst, om du vid kontakt med denne ej finner honom/henne lämplig. Du bestämmer vilka krav du har på din hyresgäst och vi förklarar för din blivande hyresgäst vilka regler som gäller för just din båt. Vi rekommenderar dock att din hyresgäst bör ha som lägst förarbevis förutom praktiska erfarenheter. Är båten längre än 12 m och/eller 4 m bred ska du alltid kräva att se skepparexamens el likvärdigt från din hyresgäst.

RTC har varit båtuthyrningsförmedlare sedan 1972. Under denna tid har vi skaffat oss ett rikt kontaktnät över hela landet. Många hyresgäster återkommer också till oss år efter år. Även utomlands har vi arbetat upp ett gediget kontaktnät med olika samarbetspartner. Via Internet har vi även fått direktkontakt med hyresgäster över hela världen som gärna återkommer till RTC. Vi tror att detta ger våra båtägare en stor trygghet. Utomlands är det standard att man på förhand visar upp sina certifikat innan man hyr ut sin båt. Vår kontakt med hyresgästerna sker både via telefon och e-mail. Även detta är en extra trygghet för våra båtägare.

VILKA FÖRVÄNTNINGAR HAR HYRESGÄSTEN PÅ DIG SOM BÅTÄGARE?

Det har blivit mycket vanligare att idag hyra sin båt i Sverige eller utomlands. Stora charterföretag har etablerats med nya välutrustade båtar. Vi på RTC är lite unika med att kunna erbjuda våra hyresgäster både små och stora båtar, nya och gamla, dyra och billiga. Det här är vi stolta över. Men kraven idag är stora på att båten ska vara hel, ren, och säkerhetsutrustad. Hyr man en äldre båt så förväntar man sig att motor och segel och rigg är i bra skick även om de inte är nya. Personliga tillhörligheter bör plockas ur, man vill som hyresgäst inte behöva städa undan kläder, stövlar, gamla matburkar etc.

Säkerhetsutrustning såsom brandsläckare, flytvästar (en per koj) och nödraketer måste finnas med ombord. Köksutrustningen måste också svara mot antalet kojplatser och vara komplett. Hyresgästen ska endast behöva medföra personliga tillhörligheter och matvaror. Kan du som båtägare även erbjuda lakan och handdukar så är detta ett extra plus men inte nödvändigt. Det är också viktigt att du är nåbar för hyresgästen om något skulle inträffa under uthyrningstiden. RTC hjälper givetvis till så gott vi kan men det är du som båtägare som måste instruera din hyresgäst hur / vart / vad han ska göra om något sker.

HUR ÄR FÖRSÄKRINGSVILLKOREN?

Nästan alla försäkringsbolag tillåter uthyrning genom RTC´s förmedlande verksamhet. Villkoren är dock olika från bolag till bolag. Tilläggsförsäkring eller höjd självrisk är vanligt. Andra har ett begränsat antal uthyrningstillfällen. Kontakta ALLTID ditt försäkringsbolag för att få reda på vilka regler som gäller för din båt. RTC förmedlar endast båtar som är försäkrade för ändamålet. Under hyrestiden deponerar alltid hyresgästen självrisken på försäkringen hos dig. Var noga med att alltid gå igenom din båt före och efter varje uthyrning. Depositionen lämnar du tillbaka först då du inspekterat att inga skador har skett under uthyrningen.

VAD BETALAR JAG TILL RTC?

Du betalar ingenting till RTC för förmedlingen. Hyresgästen betalar RTC´s provision (20% + 200 ADM).

MIN EGEN ARBETSINSATS?

Du ska se till att båten lämnas och tas emot på avtalad tidpunkt och plats. Vanligen lämnas båten ut kl 16.00 söndag och tas emot kl 14.00 söndag eller efter eget önskemål. Båten ska lämnas ut välstädad och fulltankad och återlämnas i samma skick. Innan båten lämnas ut, deponerar hyresgästen hos dig det belopp som motsvarar försäkringens självrisk. Vid utlämnandet av båten ska hyresgästen kunna legitimera sig med körkort eller liknande. Är båten ej i samma skick vid återlämnandet som avlämnandet, har du rätt att behålla hela eller en del av det deponerade beloppet för att ersätta dina kostnader.

HUR OCH NÄR KAN JAG ANMÄLA BÅTEN?

RTC tar emot din anmälan under hela året. Bokningarna börjar strömma in direkt efter sommaren samt i samband med de stora internationella båtmässorna ute i Europa under hösten. Ju tidigare du anmäler din båt, desto större är chansen att du får uthyrt de veckor du önskar. Andra fördelar med tidiga bokningar är att du bättre kan planera ditt eget användande av båten och du får också tidigare förskottshyra. Hyresgäster som bokar tidigt, bokar ofta flera veckor i följd.

Det är enkelt att anmäla sin båt till RTC. Du går in på vår hemsida www.rtc.se . Klickar på "Hyr ut din båt" och följer sedan instruktionerna. I samband med att du anmäler din båt så ska du också fylla i en utrustningslista som gäller för din båt. Det är viktigt att du sedan kontinuerligt uppdaterar denna så att listan överensstämmer med verkligheten. Din information ligger nämligen till grund för den utrustningslista som din hyresgäst får i samband med bokningen.

 

HUR GÅR UTHYRNINGEN TILL?

1. När du gjort din anmälan på vår hemsida och vi aktiverat din båt, så ingår du i vårt register och hyresgäster kan nu börja boka din båt. Till mässorna trycker vi upp prislistor och har du då anmält din båt i god tid innan så kommer du med även i dessa.

2. När en blivande hyresgäst bestämt sig för just din båt, sänder vi omedelbart via e-post följande till dig:
a) En bekräftelse, att vi förmedlat din båt till en föreslagen hyresgäst, tidpunkt för detta, personnummer/ ID, namn, adress och telefon.
b) Ett kontraktsförslag som du senare tecknar med hyresgästen. 

Du ska INTE ta kontakt med hyresgästen utan han/hon kontaktar dig. Undantag kan förekomma te.x. när ett företag hyr din båt och RTC fakturerar hela hyresbeloppet. Du som båtägare och vi som förmedlare har kontinuerlig kontakt och är det något du funderar över så är det bara att kontakta oss. INGEN båt ska lämnas ut innan full betalning har skett.

3. Till hyresgästen skickar vi en bekräftelse samt information om hur de snarast ska betala vår 
förmedlingsprovision.

4. När hyresgästen betalt vår provision, tillsänds denna ett likalydande hyreskontrakt som du 
själv fått samt en utrustningslista på din båt, grundat på dina egna anmälningsuppgifter. 
Hyresgästen tar sedan kontakt med dig (vi uppmanar detta i vårt brev) för kontraktsskrivning.
Du som båtägare kan nu också kontakta din hyresgäst.
Ni skriver under kontraktet  på sidan 2 längst ner för att bägge parter ska godkänna hyresvillkoren. Vid kontraktsskrivandet är 
Hyresgästen skyldig att lämna 30% av hyresbeloppet till dig.
Resten av beloppet erläggs senast 4 veckor före uthyrningsperiodens början. (Undantag kan
förekomma t.ex. vid sista minuten bokningar).

5. När det är dags att lämna ut båten så ska du och din hyresgäst ordentligt gå igenom båten och dess utrustning (inkluderat segel på segelbåt). Om något saknas eller är ur funktion så ska det antecknas på hyresavtalet och signeras av bägge parter, denna gång på sidan 1. Nu deponerar hyresgästen din självrisk. När båten återlämnas ska samma procedur upprepas. Är allt frid och fröjd så skall du nu återlämna depositionen för självrisken. Bägge parter skriver igen under på sidan 1 av hyreskontraktet. Om något saknas eller gått sönder behåller du en del eller hela depositionen tills dess att kostnaden är uppklarad. Du har max 2 veckor på dig att återkomma med kvitto/ kostnadsförslag till hyresgästen.

OM du har en hög självrisk som din hyresgäst ska deponera hos dig kan det ibland vara smidigare att
deponera denna summa med ett bank kort! Vi kan erbjuda dig och din kund att göra detta hos oss!
Dock utgår det en servicekostnad på 300 SEK för detta. Om detta är intressant för dig så är det ditt ansvar att meddela din hyresgäst att RTC tar ut 300 SEK för denna service.
RTC äger ingen rätt till att förfoga över din deposition/ självrisk. OM något skulle uppstå under uthyrningen så har du rätt att omedelbart få denna deposition överförd till ditt konto tills dess att du och din hyresgäst kommit överens om hur/ vem som ska betala för skadan samt hur mycket. Mer om detta finns reglerat i hyreskontraktet du och hyresgästen skrivit under.

 

HUR SKA JAG REDOVISA MIN INKOMST?

På skatteverkets hemsida hittar du information om hur du deklarerar och vilka avdrag du kan göra.

Detta är i korta drag hur det går till. Vill du ha mer information så är du välkommen att kontakta oss.
Antingen via telefon 08 - 571 459 00 eller via e-mail info@rtc.se