4 RTC-logo 300x117

Om något händer under seglingen (VIKTIG INFORMATION):

 

Speciellt vill vi fästa din uppmärksamhet vid vikten av att inspektera båten ochalla dess inventarier. Kontrollera även seglen, mooringslinor etc. Eventuella brister skall påpekas och helst avhjälpas innan ni seglar iväg. Är inte det möjligt skall de noteras i besiktningsprotokollet. Det är för sent att påpeka eventuella fel när man kommer tillbaka och dessutom kan man då bli ersättningsskyldig för skador som någon tidigare hyresgäst är ansvarig för. 

Skulle något gå sönder (som du inte enkelt kan fixa själv) när ni är ute på sjön skall du inte gå till närmaste hamn och åtgärda felet på egen bekostnad för att sedan begära ersättning när ni kommer tillbaka. (Det gäller även om ni själva orsakat felet). Skulle något inträffa skall du istället kontakta båtägaren och begära assistans eller instruktion från båtägaren om vad ni skall göra. Se till att du får mycket klara direktiv om detta när du kvitterar ut båten och information om hur du kan nå båtägaren för hjälp om det skulle behövas.

Eventuella krav från dig på ersättning för stillestånd och/eller egna kostnader p.g.a. brister hos båten kommer inte att godkännas om inte båtägaren först fått möjlighet att åtgärda bristerna när de upptäckts. Du skall inte heller räkna med att kunna avräkna eventuella krav från båtägarens sida om ersättning för skador som du eller besättningen åsamkat båten mot brister hos båten som du åtgärdat under seglingen eller anmäler först vid återkomsten till hemmahamnen.

 

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddslagen i kraft.

Denna EU lag innebär att vi ska behandla personuppgifter och stärka rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. När DU bokar en hyrbåt genom RTC får vi tillgång till dina personuppgifter. Vi använder dessa som underlag för att kunna maila en bokningsbekräftelse om du väljer att gå vidare med en bokning av en hyresbåt genom RTC. Dina uppgifter raderas från samtliga system hos RTC efter 3 år automatiskt om du inte aktivt väljer att finnas kvar i våra system. Detta godkänner du då bokar en hyrbåt genom RTC Båtkontakten AB. Vi respekterar dina personuppgifter. Vi har aldrig och kommer aldrig att sälja dem till tredje part.