4 RTC-logo 300x117

Så här bokar/betalar du

HYRESVILLKOR

Läs NOGA igenom nedan information INNAN du bokar en båt.

29 april 2020 

Vår policy angående Covid 19- viruset.

För närvarande tillämpar vi våra normala hyresvillkor samt det hyreskontrakt som våra hyresgäster och båtägare får då det bokat en båt. Hyreskontraktet är upprättat mellan hyrestagare och båtägare.  

RTC har ingen rätt att fatta beslut angående det tecknade hyresavtalet. RTC kan endast fatta beslut angående förmedlingsprovisionen. RTC kommer alltid att finnas till hands som medlare mellan hyresgäst och båtägare.

 

Om Covid 19- viruset begränsar vår rörlighet att kunna ta oss till den bokade båten under sommarmånaderna så kommer följande gälla:

Redan bokad båt kan bokas om utan kostnad till en senare ledig period i sommar.
Det är även möjligt att ändra sin bokning till passande period under 2021 eller 2022.
Om den båt man bokat ej är tillgänglig kan annan liknande båt bokas i dess ställe.

Covid 19 har blivit ett enormt slag mot turistnäringen och regeringar ute i Europa och även i Sverige gör allt de kan för att hjälpa företag och utsatta.
Under epidemin kan RTC ej kontant återbetala förmedlingsprovisionen men vi erbjuder dig som hyresgäst att nyttja denna vid ett senare tillfälle, dock senast 2022.

Vi hoppas att vi tillsammans kan rida ut denna epidemi.

------------------------------------------------------------------------

Det är EJ möjligt att preliminärboka en båt. Vi har ett stort utbud av båtar & året runt tillkommer fler båtar, mest under våren. Ta dig därför tid INNAN du bokar så att du med säkerhet vet att du önskar hyra en båt innan du bokar in den.

Du kan enkelt på vår hemsida leta efter en båt som du önskar hyra. När du funnit en båt bokar du denna direkt på vår hemsida. Du måste dock registrera dig först. Du ska även fylla i vilka kunskaper / erfarenheter du har. Förarbevis blir mer och mer ett krav. På båtar över 12 m l / 4m breda krävs som lägst kustskeppare/ skepparexamen.
Vi tar sedan kontakt med dig via den e-post adress du har uppgivit. Ibland ringer vi för att säkerställa att du har den kunskap/ erfarenhet som behövs.

Vi kan även fråga dig om vilka ni är som kommer att vara ombord samt vart ni tänk segla/ åka. Självklart kan du kontakta oss direkt så hjälper vi dig att hitta just din båt. På hemsidan får du veta allt om båtarna, ålder, utrustning, motordata, hemmahamn etc.

RTC´s uppgift är att kontrollera så att du har den kompetens som krävs för att få hyra den båt du har bokat.
När vi kontrollerat att så är fallet, bekräftar vi din bokning genom ett e-post meddelande. Du får då en bokningsbekräftelse samt information om hur du går vidare.
RTC´s förmedlingsprovision ingår i priset du ser med 20%. Provisionen skall inbetalas inom 3 dagar från det att du erhållit vår bokningsbekräftelse (7 dagar från utlandet). I priset ingår även en adm kostnad på 200 SEK.

När vi erhållit provisionen sänder vi hyreskontraktet samt den kompletta utrustningslistan med båtägarens namn, adress och telefonnummer. Nu skall du omedelbart ta kontakt med honom/henne. Båtägaren har fått ett likalydande kontrakt och väntar på att du skall kontakta honom/henne.
Innan båtägaren skriver kontrakt med dig vill även båtägaren förvissa sig om att du har den kompetens som krävs på hans/hennes båt. 30% av resterade belopp betalas sedan till båtägaren vid kontraktsskrivandet och resten av betalningen 14 dagar innan hyrestidens början. På kontraktet står det klart och tydligt vad som gäller vid en eventuell avbokning:

Vid avbokning gäller följande:

Oftast avbokar man sin båt pga man eller någon i sällskapet blivit sjuk. Man kan då få en viss hjälp genom sitt försäkringsbolag samt ett läkarintyg. Detta beror lite på vilken skada man har samt vilket avtal/ försäkring man har så vårt tips är att kolla detta med sitt försäkringsbolag.

 

Har du skrivit hyreskontrakt med båtägaren gäller följande:

BESTÄLLNING OCH BETALNING
a) Avtal och förskottsbetalning
Beställningen är bindande gentemot båtägaren för hyresmannen då hyresmannen undertecknat och till båtägaren översänt avtalet.
Hyresmannen skall vid undertecknande av avtalet erlägga 30 % av det avtalade hyresbeloppet (förskottsbetalning) till av båtägaren anvisat konto. För båtägaren är avtalet bindande då denne erhållit förskottsbetalningen.
Hyresmannen godtar med sin underskrift av hyresavtalet samtliga de bestämmelser som gäller för hyresavtalet.
b) Slutbetalning
Återstående 70% av hyresbeloppet skall betalas senast 4 v före hyrestidens början, om inte annat skriftligen har avtalats i det särskilda fallet. Betalas inte hyran avtalsenligt äger båtägaren rätt att häva avtalet och tillgodogöra sig förskottsbetalningen enligt punkten 5 a ovan. Kan hyresmannen visa att betalning skett inom överenskommen tid och att den försenade slutbetalningen inte beror på honom, kan dock inte båtägaren åberopa försenad betalning för att avbryta avtalet. Vid snabbokning/ sista minuten bokning gäller andra rutiner.


Avbeställer hyresmannen båten är den vid avbeställningstillfället inbetalda hyran förverkad. Avbeställer hyresmannen båten senare än den dag slutbetalning skall erläggas enligt hyresavtalet är hela hyran förverkad. Hyresmannen äger dock rätt att, i stället för att avbeställa hyran, överlåta hyresavtalet till annan hyresman som kan godtas av båtägaren.


Först när du hämtar båten lämnar du depositionsbeloppet.

 

Betalar du vår förmedlingsprovision med ditt kort direkt på vår hemsida så utgår INGEN extra avgift.

Om du däremot vill betala båtägarens pengar genom oss (och vi betalar båtägaren) så utgår en administrationskostnad på 300 SEK.

Önskar du Faktura så kan vi ordna detta. Det utgår dock en administrationskostnad på 300 SEK.

  
Om båtägaren har en hög självrisk som du ska deponera kan det ibland vara smidigare att deponera denna summa med ett bank kort! Vi kan erbjuda dig att göra detta hos oss! Dock utgår det en servicekostnad på 300 SEK för detta. RTC äger ingen rätt till att förfoga över denna deposition/ självrisk. OM något skulle uppstå under uthyrningen så har båtägaren rätt att omedelbart få denna deposition överförd till sitt konto tills dess att du och båtägaren kommit överens om hur/ vem som ska betala för skadan samt hur mycket. Mer om detta finns reglerat i hyreskontraktet du och båtägaren skrivit under.
OBS! RTC kontor är stängt under helger och röda dagar!!

RTC´s förmedlingsprovisionen betalas endast tillbaka till hyresgästen när RTC inte lyckats förmedla någon båt. Däremot finns din provision kvar hos RTC under 2 år då du har möjlighet att nyttja den om du fått förhinder denna gång.

Bokar du av båten innan du har betalat in vår förmedlingsprovision utgår en bokningsavgift på 300 kronor.
(Anledningen till detta är att vi vill du ska vara säker på att du vill hyra en båt innan du bokar och att i och med din bokning så planerar båtägaren "infrastrukturen" till att just din båtsemester ska bli så bra som bägge parter önskar)

Dessa 300 SEK har du tillgodo nästa gång du hyr en båt genom RTC.

Detta förbinder du dig till att betala i och med att du bokar en båt direkt på vår hemsida.
Har du betalat vår förmedlingsprovision och vi har förmedlat en båt så återbetalas inte detta belopp av RTC. Vi behåller dock denna provision hos oss och du kan fritt nyttja denna igen inom 2 år. Vid en eventuell avbokning av dig så kan du få ersättning via din försäkring mot uppvisandet av ett läkarintyg.